Türkiye’nin Güncel Tiyatro Gündemi: Kriz

Bu yazı Yapı Kredi Yayınları’nın Sanat Dünyamız Dergisi’nin Ocak-Şubat 2013’de yayımlanan 132. sayısı ile ek olarak verilen, editörlüğünü ve yazarlığını yaptığım Güncel Durum adlı kitapçıkta Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır. Türkiye’nin tiyatro gündemi protestolarla ve yıkımlarla dolu bugünlerde. Ancak bu bizim için yeni bir durum değil. Önce gözden düşüp, yandıktan sonra restore edilmeyen ve İnönüOkumaya devam edin “Türkiye’nin Güncel Tiyatro Gündemi: Kriz”

Turkey’s Current Agenda for Theatre – Crisis

This article was published in Turkish and English at the Current Issues Booklet, which I have edited and wrote of Yapı Kredi Publication’s Sanat Dünyamız Magazine’s 132nd issue dated January-February 2013. Nowadays, debates about theatre in Turkey are absorbed by demonstrations and demolitions. Yet, this is not a new situation for us. We are accustomedOkumaya devam edin “Turkey’s Current Agenda for Theatre – Crisis”

Avrupalı Kültür Kurumlarının Gelecekteki Konumlanması İçin Olası Bir Vaka Analizi Olarak İstanbul’da Kültürel Girişimcilik

Bu yazı Yapı Kredi Yayınları’nın Sanat Dünyamız Dergisi’nin Eylül-Ekim 2012’de yayımlanan 130. sayısı ile ek olarak verilen, editörlüğünü ve yazarlığını yaptığım Güncel Durum adlı kitapçıkta Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır. Günümüzde girişimcilik; hangi coğrafyada olursa olsun, azalan sermaye ve hem bağışlanan hem de kazanılan gelir için artan rekabete rağmen aktif sanat kurumlarının varolduğu her ortamdaOkumaya devam edin “Avrupalı Kültür Kurumlarının Gelecekteki Konumlanması İçin Olası Bir Vaka Analizi Olarak İstanbul’da Kültürel Girişimcilik”

Looking at the Independent Art Scene of Istanbul As a Possible Study for the Future Positioning of European Cultural Institutions

This article was presented at the 11th International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC 2011), 3-6 July 2011, Antwerp, Belgium Esra A. Aysun, M.ACultural Manager & Instructor Department of Art Management (Yeditepe University) Department of Music Business and Management (MIAM, İstanbul Technical University) Co-Founder & Co-Director, CUMA / Contemporary Art Utopias Esra A. AysunOkumaya devam edin “Looking at the Independent Art Scene of Istanbul As a Possible Study for the Future Positioning of European Cultural Institutions”

The Cultural Philanthropists of Turkey – Case of IKSV and the Istanbul Biennial

This paper was published at the book The Entrepreneurial Principles of the Cultural and Creative industries compiled by Prof. Dr. Giep Hagoort (Utrecht University/Utrecht School of the Arts), assoc. Prof. Dr A. Thomassen (Auckland University of Technology), Drs. R. Kooyman (Ars Nova), 2011. Abstract The Turkish counterparts of the cultural capitalists (Dimagio, 1986) are nowOkumaya devam edin “The Cultural Philanthropists of Turkey – Case of IKSV and the Istanbul Biennial”

Leaps in Contemporary Art in the New Era and the Case of A77

This article is published at Cultural Policy and Management (KPY) Yearbook (KPY) 2010 by İstanbul Bilgi University. Introduction Although the megapolis of Istanbul, which is one of the three European Capitals of Culture in 2010, is lacking a cultural policy strong enough to support Turkey in its bid to enter the European Union, the productionOkumaya devam edin “Leaps in Contemporary Art in the New Era and the Case of A77”

Yeni Dönemde Güncel Sanat Atılımları ve A77 Örneği

Bu makale İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmakta olan Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık)’nın 2010 yılı sayısında yayımlanmıştır.  Giriş Her ne kadar 2010’un üç kültür başkentinden biri olan dev metropol İstanbul, Avrupa Birliği’ne giriş sürecindeki Türkiye’yi destekleyecek güçte bir kültür politikasından yoksun olsa da, şehirdeki güncel sanatOkumaya devam edin “Yeni Dönemde Güncel Sanat Atılımları ve A77 Örneği”